Investiční poradenství

Dospěli jste do stádia, kdy financování nezbytných životních potřeb máte spolehlivě pokryto a rádi byste vytvářeli rezervu do budoucna? Pak je čas přemýšlet o tom, jak dosáhnout vašich finančních cílů.

Moc dobře víme, že při vytváření investičního portfolia neexistuje univerzální řešení. Poskytujeme skutečné investiční poradenství, které respektuje individualitu každého klienta. Proto se na začátku naší spolupráce budeme hodně vyptávat. Díky tomu však pro vás dokážeme najít vhodnou investiční strategii a vaše cíle naplnit.

Díky našemu partnerství se špičkami v oboru máme při navrhování investičních strategií neomezené možnosti. Ve vašich portfoliích využíváme primárně nákladově efektivní ETF nástroje (Exchange Traded Funds), indexové fondy, otevřené podílové fondy, ale také konkrétní dluhopisové emise nebo jiné alternativní investice.


Privátní poradenská služba

Naším cílem je starat se o naše klienty komplexně, dlouhodobě, mnohdy celoživotně. Abychom tento závazek mohli plnit, postavili jsme Privátní poradenskou službu (PPS). Zákazníkem placenou službu bez skrytých poplatků a bez střetu zájmů, která v sobě zahrnuje nejen investiční poradenství, ale má přesah i do dalších oborů, jako jsou finanční plánovaní, realitní služby, zajištění rizik, advokátní služby a další související obory. Tedy služby označované jako Wealth management.

Našimi klienty jsou jednotlivci, celé rodiny, ale třeba i malé firmy. Dobře víme, že každý klient je unikátní a proto věnujeme dostatek času tomu, abychom klientům naslouchali, porozuměli jejich současné situaci, budoucím záměrům a možným omezením.

V průběhu let nám bylo ctí spolupracovat s klienty při zahájení a rozvoji jejich kariéry, při výchově rodin, při dosahování životních milníků, ale i při přechodu do důchodového věku. Ať už jde o finanční blaho vaší rodiny nebo vaší firmy, náš tým je tu pro vás.