Pravidelné investování - Jak investovat a klidně spát

19.11.2015

Všichni víme, že kapitálové trhy se mohou pohybovat nahoru a dolů. Tržní výkyvy mohou být občas, a to zejména v případě akciových trhů, docela extrémní. Je proto pochopitelné, že toto může někoho od investování odrazovat. Pravidelné investice jsou cestou, jak zmírnit obavy z kolísání trhů a investic. Nevyhnutelné kolísání trhů může v případě pravidelného investování dokonce pracovat ve váš prospěch.

Měli byste tedy investovat svoje volné finanční prostředky na trhy v jednom kroku nebo je rozložit do pravidelných investic rozdělených v čase? Možná se vám zdá, že je to jednoduchá a čistě praktická úvaha. Ve skutečnosti však může mít toto rozhodnutí výrazný dopad na výnosy vaší investice.

Jednorázové investování

Představte si, že chcete investovat jednorázově svoje volné finanční prostředky, které jste pro investici vyčlenili. Pokud zainvestujete celou částku do akciové trhu (což mimo jiné není optimální, ale o tom jindy), vaše investice bude mít maximální možný potenciál růst, protože bude od jejího počátku plně vystavena vývoji na trhu. Aktiva, do kterých investujete, a nemusí to být pouze akcie, ale například také dluhopisy, komodity, nejrůznější podílové fondy obsahující takto aktiva, ETF nástroje, atd. nakoupíte za počáteční kurz (cenu) a při jakémkoli růstu ceny aktiv na něm okamžitě profitujete.

Na druhou stranu jste však s celou vaší investovanou částkou vystaveni také poklesům trhů. Pokud například zainvestujete svoje prostředky do indexu MSCI World, reprezentujícího vývoj akcií firem z vyspělého světa a tento index se náhle propadne o 20 %, vaše investice udělá to stejné. Pokud máte dostatečně dlouhý investiční horizont a zůstanete zainvestováni navzdory poklesu, je tu šance, že se v průběhu času vrátí hodnota investice na svoji původní hodnotu, případně ji překoná. To však někdy může vyžadovat delší dobu a zejména také dostatečně pevné nervy a trpělivost investora.

Pravidelné investování a "cost averaging"

Pravidelné investice mají v porovnání s jednorázovým zainvestováním jednu výbornou vlastnost. Dávají investorům příležitost využívat tržní kolísání v jejich prospěch. Tato strategie bývá nazývána jako "cost averaging" neboli průměrování nákladů.

Průměrování nákladů popisuje proces, kdy dochází k pravidelnému, většinou měsíčnímu, investování stále stejné částky. Díky těmto měsíčním úložkám dochází k "vyhlazování" výkyvů na trzích. Efekt průměrování nákladů spočívá v tom, že na pravidelné bázi investujete stále stejnou částku při rozdílných cenách cenných papírů. Když jsou trhy v poklesu, nakoupíte za svoje peníze více kusů cenných papírů. Pokud trhy rostou, nakoupíte méně kusů. V porovnání s jednorázovou investicí tak můžete při pravidelném investování skončit s kladným zhodnocením i v případě, že hodnota cenného papíru za daný časový interval nevzroste.

Pojďme si tento efekt ukázat na následujícím příkladu. 

Zdroj: Vlastní výpočty

Jak můžete vidět, cena akcie za dané časové období 6ti měsíců je na konci stejná jako na jeho počátku. V případě, že na počátku investujete jednorázově částku 6.000,-, nakoupíte určité množství cenných papírů, které se v průběhu trvání investice nemění. V tomto případě bude mít na konci období vaše investice stejnou hodnotu, protože hodnota cenného papíru na počátku i konci je stejná, tedy 10,-.

Pokud však investujete pravidelně 1.000,- měsíčně, budete každý měsíc nakupovat cenný papír za jinou cenu a nakoupíte tedy i jiné množství. První měsíc nakoupíte za svou měsíční investovanou částku 100 kusů. Druhý měsíc už jenom 90,91 kusů, protože cena cenného papíru vzrostla. Když však naopak cena klesne, nakupujete větší počet cenných papírů, jak je vidět ve 3., 4. a 5. měsíci.

V tomto případě při pravidelném investování v závěru skončíte s vyšším počtem cenných papírů, než když byste celou částku zainvestovali na začátku a zhodnocením ve výši 530,- navzdory tomu, že cena jednotlivého cenného papíru skončila se stejnou hodnotou jako na počátku investování. Je však potřeba říci, že ne nutně vždy bude mít vývoj tento scénář. V případě, že hodnota cenného papíru bude během doby investice kontinuálně růst, efekt průměrování nákladů půjde proti vám.

Hladší jízda

Pravidelné investování pomáhá "vyhlazovat" vaše výnosy. Děje se tak díky tomu, že svoje finanční prostředky vkládáte na trh postupně, při různých tržních podmínkách, tedy když je situace na trzích optimistická a trhy rostou, ale stejně tak v situaci, kdy na trzích panuje nervozita, trhy a ceny aktiv klesají. Nižší kolísavost pravidelných investic ilustruje následující graf.

Zdroj: Morningstar, vlastní výpočty. Index MSCI World v USD, období 1. 1. 2004 - 31. 12. 2014.

V grafu můžete vidět vývoj jednorázově investované částky 132.000,- ve srovnání s měsíčními pravidelnými investicemi ve výši 1.000,- po dobu 11 let do světových akcií, reprezentovaných akciovým indexem MSCI World v USD. Jednorázová investice byla sice úspěšnější a na konci sledovaného období dosáhla hodnoty 288.514,- v porovnání s 208.700,- při pravidelném investování. Oba dva přístupy znamenaly pro investory růsty a poklesy v průběhu horizontu. Pravidelné investování však kolísání trhů významně "vyhladilo" a pravidelný investor měl v určitých fázích jistě klidnější spaní.

Pravidelné investování pro každého

Nespornou výhodou pravidelného investování je skutečnost, že investovat pravidelně může téměř každý. Investovat pravidelně se dnes dá již od 500 Kč měsíčně. Vhodným nástrojem pro pravidelné investování jsou otevřené podílové fondy. Investorům se dnes nabízí široká paleta otevřených podílových fondů nejrůznějších správců, investujících do různých tříd aktiv. Pokud investujete pravidelně nižší částku na hraně měsíčního minima a přesto chcete diverzifikovat svoje portfolio mezi různé třídy aktivy podle vaší rizikové preference, bude váš výběr lehce omezen na smíšené otevřené podílové fondy (fondy investující do mixu akcií, dluhopisů,...), případně fondy životního cyklu. Pokud však můžete měsíčně/čtvrtletně odkládat částku 3.000 Kč a vyšší, má smyls vytvořit portfolio z mixu otevřených podílových fondů investujících do jednotlivých tříd aktiv samostatně (fondy akciové, fondy dluhopisové, nemovitostní fondy,...). Výhodou bude velmi pravděpodobně o něco nižší nákladnost takového portfolia. 

V obou případech však doporučuji věnovat dostatek pozornosti a času výběru otevřených podílových fondů. Jak již bylo řečeno, nabídka fondů je velmi široká, což je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu to může výběr konkrétního fondu komplikovat. Při výběru správného fondu, který by zapadnul do vašeho investičního portfolia, si určitě po prostudování investiční strategie a složení portfolia fondu, zjistěte náklady spojené s pořízením fondu, náklady spojené s jeho správou (TER - total expense ratio), případně další poplatky s fondem spojené. Některé fondy si mohou například účtovat výkonnostní odměnu. Důležitým parametrem může být objem majetku pod správou fondu, informace o případném měnovém ne/zajištění, atd. Historická výkonnost fondu vám může také napovědět o úspěšnosti fondu. Tím není myšleno sledovat, jaké zhodnocení měl sám fond v historii, ale porovnávat jeho výkonnost s relevantním benchmarkem. Tím může být index, fondy jiných správců se stejným zaměřením apod. Před realizací jakékoli investice doporučuji konzultovat složení investice s investičním profesionálem.

Závěr

Investice obecně představují způsob, jak získat nadprůměrný výnos. Vaše rozhodnutí, zda investovat pravidelně nebo jednorázově bude vždy záviset na vašich možnostech. Ne každý má vyšší finanční částku volně k dispozici. Avšak i v případě, že částkou pro jednorázovou investici disponujete, měli byste zvážit také váš postoj k riziku a přemýšlet o tom, do čeho, v jaké tržní situaci a proč budete své finanční prostředky investovat. Pokud je vaše tolerance rizika vysoká, máte dostatečně dlouhý investiční horizont a důvěru ve vámi vybrané portfolio, můžete zvolit jednorázovou investici. Pokud však nemáte dostatek volných finanční zdrojů pro jednorázovou investici, nebo se jednoduše obáváte vložit všechny své volné prostředky na trhy v jediném okamžiku, zvažte možnost pravidelného investování.